VBZR oefent met Falck op open zee

Goed redden is alleen maar mogelijk als er goed en veel wordt geoefend. De VBZR ging onlangs een samenwerkingsverband aan met Falck Safety Services Belgium in Oostende voor het nog beter trainen van hun manschappen. Deze week stond een gezamenlijke oefening op open zee op het programma.

Het scenario was een zwaar gewond slachtoffer op een vissersboot. ‘Slachtoffer’ Goedele speelde deze rol perfect en dat maakte de oefening echt realistisch. De beelden in de film laten u zien u zien hoe er wordt gewerkt in een echte situatie. Na de oefening keken zowel de Falck instructeurs alsook de VBZR redders terug op een geslaagde actie. Met dank aan het ‘slachtoffer’ Goedele en de eigenaar van de visboot Z700 Bravehaert. Meerdere oefeningen staan ook dit jaar weer op de planning.

Advertenties

Zeilboot loopt aan de grond bij invaren haven BB

Vandaag 21 januari 2016 omstreeks 17.00 uur is een zeilboot aan de grond gelopen bij het invaren van de haven van Blankenberge. De zeilboot kwam vast te zitten vlak bij het staketsel. De opgeroepen reddingsdienst van de VBZR ondernam pogingen om de boot vlot te trekken. Nadere informatie ontbreekt op dit moment nog. Zodra meer bekend is zal het bericht worden aangevuld.

Aanvulling op dit bericht. Zeilboot Najade is door de reddingsdienst losgetrokken en naar buiten gebracht. Een van de redders is nog aan boord gegaan om te controleren of de boot water maakte, maar dat bleek gelukkig niet het geval. De schipper van de Najade zal de baggerboot Vlaanderen 16 oproepen op kanaal 10 om navraag te doen over diepgang.

Hebt u twijfels over de diepgang bij het binnen- of buiten varen? Roep dan even de Vlaanderen 16 op om de waterstand te weten van dat moment. VHF kanaal 10.

 

1 interventie 2016

VBZR sluit 2015 af met 141 interventies en 300 mensen geholpen

De VBZR heeft de ‘boeken’ voor 2015 afgesloten met 141 interventies en iets meer dan 300 mensen die ze hebben geholpen. Soms heel intensieve acties, soms acties met letsel, soms acties met reanimatie, soms schippers of opvarenden met zware onderkoeling, maar soms ook heel gewoon een sleep van een visboot(tje) met een defecte motor. Soms waren het lidmaatschaphouders en soms waren het schippers die nog geen lid waren van de VBZR.

Bent u nog geen lid en vindt u het werk van de VBZR onmisbaar? Ga dan naar de drukknop op de site en meldt u aan.

lidwordenbutton-1

Meer actie? Bekijk het onderstaande filmpje !

Falck Safety Services Oostende traint ook VBZR redders

 

Falck Safety Services Belgium (Oostende) ondersteunt de VBZR actief met de opleiding en training van de VBZR-vrijwilligers. Gisteren ging bij Falck in Oostende een STCW Basic Safety Training van start, gespreid over 4 zaterdagen, toegespitst op de pleziervaart. Naast enkele enthousiaste zeilers die zich reeds voorbereiden op het komende zeilseizoen, namen ook 6 VBZR – vrijwilligers deel.  Een volgende reeks trainingen voor de pleziervaart is gepland gedurende de maand maart 2016. Na de opleiding ontvangen de deelnemers een door de Belgische overheid erkent certificaat.

De Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst (VBZR) hecht uiteraard het allergrootste belang aan zijn kwalitatief hoogstaande dienstverlening. Ook in crisissituaties is professioneel en accuraat handelen primordiaal. Om dit te kunnen waarborgen, worden de redders continu bijgeschoold. Zowel opleidingen binnen de vereniging als daarbuiten horen tot het pakket.

Het trainingscentrum van Falck in Oostende is operationeel sinds september 2014. Falck Safety Services Belgium beschikt over de modernste technologie om uiteenlopende veiligheidstrainingen te geven. Door gebruik te maken van herkenbare scenario’s wordt er maximaal rekening gehouden met de noden van de sector.
Het trainingsbassin met stormsimulatie, golfslag-, wind- en regengeneratoren kan volledig verduisterd worden. Met de HUET-installatie wordt getraind op helikoptercrashes op zee.

Sinds de opstart van Falck Safety Services in Oostende kwam snel een structurele samenwerking tussen VBZR en Falck Oostende tot stand. De VBZR leden worden door Falck opgeleid en getraind op diverse vlakken. Falck zal in de toekomst ook actief deelnemen aan oefeningen op zee die door VBZR regelmatig georganiseerd worden. De praktijkervaring kan op deze manier interessant zijn voor beide partijen. De methoden van de VBZR kunnen eventueel bijgestuurd worden en Falck kan deze praktijkervaring gebruiken om de trainingen en oefeningen van Falck Safety Services nog beter te laten aansluiten op de noden van de maritieme en offshore sector.Falck logo

Meer informatie over Falck Safety Services en de geplande opleidingen op: http://www.falck.be/nl/safetyservices/