Weer een boot op zandbank havengeul Blankenberge

De redders van de VBZR kunnen er vrijwel elke dag rekening mee houden dat ze minimaal één keer per dag moeten uitvaren voor een schip dat is vastgelopen op de zandbank bij de haveningang van de havengeul in Blankenberge. Vandaag gebeurde dit bij een Nederlands schip met de scheepsnaam Azur. Om 13.02 uur meldt de schipper bij het MRCC dat de boot op zijn kiel op de zandbank staat en heen en weer wordt gegooid door de golven. Hulp is snel geboden, want het schip dreigt in de richting van de betonnen staketselpalen te worden gezet.

Om 13.14 uur is de reddingsboot Sterken Dries ter plaatse. De redders beginnen onmiddellijk met het aanbrengen van een sleeptros en maken gebruik van de golfslag om het schip vlot te trekken. Gelukkig gaat dit voorspoedig en korte tijd later drijft de Azur weer. Een van de redders gaat direct aan boord en onderzoekt eventuele schade. Het schip maakt geen water en zo te zien is het allemaal goed afgelopen. Om 15.20 uur is het einde inzet. Wie volgt??

Advertenties

Nederlands zeiljacht met problemen aan motor

De VBZR heeft vanmiddag een Nederlands zeiljacht naar de haven van Blankenberge gesleept. De oproep kwam om 15.38 uur binnen toen de boot voor de kust van Blankenberge voer. De reddingsdienst heeft de boot veilig afgemeerd aan de bezoekerssteiger van de VNZ. Einde actie.

VBZR geeft tips om veilig haven BB binnen te varen

De VBZR heeft een filmpje gemaakt met tips om veilig de haven van Blankenberge binnen te varen. De laatste tijd waren er meerdere schippers die vast liepen op de zandplaat die in de havengeul ligt. Ook al zijn de baggerwerkzaamheden in volle gang toch ging het nog regelmatig mis. De VBZR hoopt hiermee schippers te helpen om problemen te voorkomen. In onderstaande film wordt duidelijk weergegeven hoe men het best kan varen. Bij twijfel kunt u kanaal 10 oproepen voor aanvullende informatie.

Duits zeiljacht strandt op zandbank havengeul

Maandagmorgen om 09.19 uur krijgen de redders van de VBZR melding dat een Duitse zeilboot met 2 opvarenden helemaal vast zit op de zandbank bij de ingang van de havengeul naar Blankenberge. Het schip, de Streuner, hangt behoorlijk schuin en wordt door de golven omhoog en dan weer omlaag gezet.

Om 09.36 zijn de redders met de Sterken Dries ter plaatse. Een van de redders springt overboord en loopt over de zandbank naar het Duitse stalen zeiljacht om een sleeptros aan de schipper over te dragen. Aan boord van de zeilboot is buiten de schipper nog één opvarende. In overleg met de schipper wordt de trekkracht van de motor van de reddingsboot langzaam opgevoerd en de redders slagen erin de boot van de zandbank te trekken. De Streuner kan even later aan de calamiteitensteiger van de reddingsdienst worden afgemeerd. De benarde positie waarin het schip lag zal door de opvarenden van het Duitse jacht niet snel worden vergeten.

Visboot Emily Josephine krijgt motorpech

Vrijdag 23 juni om 09.38 uur vraagt de schipper van de visboot Emily Josephine om de inzet van de VBZR. De motor weigert dienst. De schipper vaart anderhalve mijl uit de kust tussen Blankenberge en Wenduine. Om 10.00 uur zijn de redders bij de visboot en nemen het schip op sleep. Twintig minuten later zijn ze bij de koppen van Blankenberge en even later kan de visboot worden afgemeerd. Einde actie.

Zandbank in havengeul Blankenberge blijft schippers verrassen

Ook vandaag, woensdag 21 juni, werden twee schippers van boten verrast door de ondiepte van een deel van de havengeul in Blankenberge. Op dit moment wordt er volop gebaggerd, maar dat lost alle problemen voor dit moment nog niet op. De twee schippers riepen daarom de hulp in van de VBZR om ze los te komen trekken, maar de problemen losten zich al snel zelf op. Even later konden de redders uitrukken voor een vissersboot met een defecte motor voor Zeebrugge. Ook dit losten de redders snel op voor de eigenaar.

Zeilboot vast op zandplaat havengeul Blankenberge

Zondagmiddag om 13.12 uur meldt de schipper van een zeilboot uit Blankenberge dat hij vast zit op de zandplaat in de haveningang van Blankenberge. De reddingsdienst gaat er plaatse. Nadat ze een sleeptros hebben uitgebracht blijkt dat het niet te doen is om de boot los te trekken. De motoren van de reddingsboot worden maar met een derde deel belast maar het blijkt niet te lukken. Het is gelukkig een rustige zee en de redders besluiten in overleg met de eigenaar de boot te laten liggen en te wachten op hoogwater. Gelukkig is het een vlakke zee en is deze oplossing het meest veilig en het minst risicovol. Wel wordt het anker uit gebracht zodat de boot op zijn plaats blijft liggen. De Rescue Lions komt ter plaatse en waarschuwt naderende boten die de haven binnen willen varen dat het even niet mogelijk is. Sneller varende boten wordt gevraagd de snelheid te verminderen om golfslag te voorkomen. Om 16.22 uur wordt de boot van de zandplaat losgetrokken. Om 17.00 uur is het einde actie.

Nederlands zeiljacht in zware moeilijkheden op zandbank havengeul

Zaterdagmorgen 17 juni om 00.15 uur vraagt de schipper van een Nederlands zeiljacht met spoed hulp van de reddingsdienst. De schipper vraagt de ondersteuning aan via het MRCC (Kustwacht Oostende). De schipper zit met zijn zeiljacht kort nadat hij de havengeul van Blankenberge is ingevaren op een zandplaat/bank. Door de hoge golven ligt het schip zwaar te stampen en te rollen en komt steeds dichter bij het staketsel. Om 00.22 uur vertrekt de reddingsdienst van de VBZR. Als ze 5 minuten later ter plaatse zijn zien ze dat het schip door de hoge golven soms zwaar onder helling komt te liggen. Uitstel en wachten op hoogwater is geen optie. Het schip zou dan aanzienlijke schade oplopen als het in de golven van de branding zou moeten blijven liggen. De redders besluiten in overleg met de eigenaar het schip dan toch maar over de zandplaat te trekken en dat lukt gelukkig. Om 00.31 is het schip los en meldt de eigenaar van de boot dat de sleeptrosverbinding los kan en hij op eigen kracht de haven kan binnenvaren. Alles is geweldig goed afgelopen. Op dit moment geen zichtbare schade. Voor de redders is het om 00.50 uur einde actie.

Aanstaande maandag beginnen de baggerwerkzaamheden in de havengeul.

 

Motorboot gezonken in haven van Blankenberge

Vanmorgen, woensdag 7 juni, om 10.42 uur komt het bericht binnen dat motorboot Krasiel gezonken is in de haven van Blankenberge. De redders van de VBZR plegen overleg met de eigenaar wat hij van de redders hoopt te kunnen verwachten. Als om 12.00 uur de eigenaar toestemming geeft om te gaan bergen gaan de redders eerst de nodige spullen halen om de berging te kunnen uitvoeren. Pompen, airlifts etc.

De werkzaamheden kunnen even later beginnen. Als de lifts hun werk voor het merendeel hebben gedaan en de loosgaten boven water zijn gaan de pompen hun werk doen. Om 16.30 uur drijft de Krasiel weer en wordt de boot naar het ponton van North Sea Boat gesleept om daar het verdere bergingswerk uit te kunnen voeren. Om 18.10 uur zijn de redders met deze opdracht klaar en zijn alle spullen die ze nodig hadden weer operationeel voor een eventuele opdracht. Je weet maar nooit.

Als redder weet je nooit wanneer de volgende oproep komt. Gaat het om een levensbedreigende situatie of is het een defecte motor? Misschien is deze onzekerheid wel de grootste charme van het zijn van een redder met als hoofddoel mensen helpen.