Visboot met motorproblemen voor pier Blankenberge

Vandaag 18 oktober om 11.38 uur krijgt de schipper van een Vona visboot voor de pier van Blankenberge problemen met de motor. De schipper en zijn opvarende zien geen andere mogelijkheid dan de VBZR om hulp te vragen. Om 11.55 uur zijn de redders al bij de onfortuinlijke schipper. Een sleeptros brengt uitkomst en de reddingsboot bemanning sleept de visboot terug naar de haven van Blankenberge. Om 12.25 uur zit de melding er weer op en kunnen de redders weer terug aan het werk bij hun werkgever. Einde actie.

Advertenties

Zeilboot strandt op zandbank havengeul

Maandagmiddag om 16.10 uur meldt de Kustwacht (MRCC) dat een zeilboot vast zit op de zandbank bij de haveningang van Blankenberge. De schipper komt uit Oostende en is kennelijk verrast door de ondiepe havengeul. De reddingsboot gaat ter plaatste. De vrije werkruimte voor de redders is eigenlijk wat te beperkt en de mannen vragen de baggerboot even wat ruimte te maken om het vlot trekken beter mogelijk te maken. Geen enkel probleem, de baggermensen kennen de VBZR redders door al die jaren samenwerking maar al te goed. Om 19.47 uur is de zeilboot uit Oostende vlot en wordt vervolgens afgemeerd aan de calamiteitensteiger van de VBZR. Even later is het einde actie voor de VBZR mannen.

Nachtelijke vuurpijl zet hulpdiensten op scherp

Zaterdagavond om 21.59 uur melden twee schepen dat er voor Zeebrugge een vuurpijl op zee is gezien. Ook het MRCC (Kustwacht) bevestigt deze bevinding en slaat alarm en roep de reddingsdiensten op waaronder de VBZR, de Seaking en de SPN 09 van de politie om met een zoekactie te beginnen.  Zoekpatronen worden uitgezet en de diensten zoeken gezamenlijk het gebied af naar de mogelijke schipper in nood. Het schip Fortuna geeft aan dat vanaf hun boot een witte vuurpijl is afgestoken om vissersboten in hun omgeving op hun aanwezigheid te wijzen, maar er is zeker geen rode vuurpijl afgestoken. De hulpdiensten blijven zoeken maar tegen middernacht besluit het MRCC in overleg met de hulpdiensten de zoektocht te staken. Was de witte vuurpijl dan toch een rode??? Het schip Fortuna voer op dat moment wel op diezelfde hoogte. Het zal altijd een vraag blijven. Om 24.00 uur wordt de actie stopgezet.

Nederlands zeilschip vast op zandbank havengeul Blankenberge

Vandaag, zaterdag 14 oktober om 14.52 uur vaart de schipper van de Nederlandse zeilboot Freemocean zich vast op de zandbank bij de ingang van de havengeul van Blankenberge. De reddingsdienst VBZR wordt door de Kustwacht (MRCC) opgeroepen om de schipper die alleen vaart te gaan helpen.  OM 15.05 uur zijn ze ter plaatse. De eerste handeling is vrijwel altijd eerst een redder aan boord van het schip te zetten en overleg te plegen met de schipper. Na dit korte overleg besluiten ze de sleeptros aan te brengen en het schip langzaam en voorzichtig naar dieper water te slepen. Het gaat voorspoedig en  om 15.11 is het schip weer vlot. De schipper kan op eigen kracht verder varen.  Een korte inspectie aan boord laat geen schade zien. De redders kunnen terug naar de eigen ligplaats. Einde actie.

Brandweer vraagt hulp bij blussen van staketselpaal

Woensdag 4 oktober om 18.52 vraagt de brandweer van Blankenberge aan de VBZR om vanaf de havengeul bluswerk te doen voor een vermoedelijk smeulend houtdeel van een staketsel paal waar ze vanaf het staketsel niet bij kunnen. De reddingsboot wordt voorzien van de bluspomp en de redders gaan weer op pad.

Ter plaatse wordt de plek waar het rookt in de staketsel paal nat gespoten. Het smeulen houdt op en de brandweer zal met een warmte camera controleren of het smeulende hout inderdaad is geblust. Bij werkzaamheden aan het staketsel wordt met verhit materiaal gewerkt om in het hout te komen. Mogelijk is daardoor het hout gaan smeulen. Opgelost. VBZR redders waren vanmiddag dus niet alleen redders, maar ook een beetje brandweerman. Einde inzet 19.20 uur.

Redden en blussen soms op één namiddag

Óp woensdag 4 oktober om 13.22 uur krijgt de VBZR een oproep van de Kustwacht (MRCC) om met spoed naar de Oostelijke strekdam van Oostende te gaan want er zit een zeilboot op de stenen blokken. De Straffe Hendrik wordt snel volgeladen met al het mogelijke reddingsmateriaal dat bij deze actie nodig zou zijn. Als ook de drie pompen aan boord staan om zo’n 1800 liter water per minuut te kunnen wegpompen komt het bericht dat de interventie niet meer nodig is. De redders kunnen het overtollige materiaal dat voor deze actie nodig zou zijn geweest van boord halen en opbergen in het Vismijntje. Einde inzet.

Maria Jane met motor problemen

Op 30 september om 11.53 uur krijgt de schipper van de motorboot Maria Jane problemen met de motor. De schipper ligt met zijn boot tussen Blankenberge en Zeebrugge. Het blijkt de accu te zijn die leeg is en de schipper krijgt de motor niet meer gestart. Hij besluit het MRCC (Kustwacht) op te roepen en de hulp van de reddingsdienst in te roepen. Om 12.07 uur zijn de redders ter plaatse en brengen een startaccu aan boord. Even later loopt de motor weer als een zonnetje en kan de schipper op eigen kracht verder varen naar de thuishaven. De redders nemen de accu terug aan boord en kunnen ook terug naar Blankenberge. Om 12.40 uur zijn ze weer in de haven van Blankenberge. Einde actie.