23/11/2016 Christa met roerbreuk

Advertenties

Sinterklaas klopt tweemaal aan de deur bij de VBZR

De Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst krijgt vanaf 2017 flinke overheidssteun. Nadat eerder deze week bekend raakte dat de Search and Rescue organisatie jaarlijks op 60.000 euro structurele steun mag rekenen uit de pot van Toerisme Vlaanderen, kreeg het VBZR-team gisteren te horen dat de provincie West-Vlaanderen daar nog eens 21.000 euro bovenop doet ter ondersteuning van de opleiding van de manschappen.

De Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst is in 1983 oorspronkelijk opgericht om de bootjes vlot te trekken die in de havenheul vastliepen ten gevolge van de verzanding. Anno 2016, 33 jaar later, is de vzw uitgegroeid tot een professionele reddingsdienst. Het team bestaat uit een 35-tal vrijwilligers die dag en nacht, zeven dagen op zeven klaarstaat om mensen in nood te helpen op zee.

Sinterklaas klopt tweemaal aan de deur bij de VBZR

Het VBZR-team rukt jaarlijks gemiddeld zo’n 150 keer uit voor uiteenlopende interventies. In 1987 hielp de toen nog prille vereniging, weliswaar met schaarse middelen, reeds mee aan de reddingsoperatie bij de scheepsramp met de Herald of Free Enterprise. De taak die ze steeds met volle overtuiging en deskundigheid uitvoeren gebeurde tot op heden met inkomsten uit giften en een jaarlijks symbolisch schouderklopje van 2.231 euro vanuit de provincie.

Wanneer de VBZR vorig jaar in oktober amper tien minuten na de oproep als eerste aanwezig was bij de scheepsramp met het vrachtschip de Flinterstar en daarbij als on scene coördinator twaalf bemanningsleden kon redden, werden de Blankenbergse vrijwilligers onthaald als echte helden.

Toen daarmee nog maar eens bewezen was dat de vrijwilligerswerking van het rescueteam van cruciaal belang is op de Noordzee bracht N-VA provincieraadslid Nick Verwimp de kwestie ter sprake in de provincieraad. “Persoonlijk heb ik reeds jarenlang een grote bewondering voor de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst”, zegt stadsgenoot Nick Verwimp. “Na de vele lofbetuigingen die ze vorig jaar in oktober mochten ontvangen, heb ik in diezelfde maand mijn kans gegrepen om de beperkte financiële armslag waarover het Search and Rescue-team beschikt aan te kaarten bij mijn collega’s in de provincieraad. Een jaartje later ben ik trots te mogen aankondigen dat de VBZR vanaf 2017 jaarlijks mag rekenen op 21.000 euro subsidie vanuit de provincie.”

Sinterklaas klopt tweemaal aan de deur bij de VBZR

Gedeputeerde Carl Vereecke:“Binnen het Vlaams regeerakkoord heeft de provincie onder meer de taak om een beleid te voeren rond veiligheid. Op dit moment investeren we op dat vlak reeds voor de kustreddingsdienst IKWV, de brandweer, de MUG-heli en dergelijke. Daarom hebben we gemeend dit ook te kunnen doen voor de werking binnen de VBZR. De toelage die we vrijmaken komt uit de middelen die we hebben in het kader van veiligheidsonderwijs en zal dienen ter ondersteuning voor de opleiding van de manschappen. Het dossier wordt nog dit jaar ter goedkeuring voorgelegd in de provincieraad. Vanuit de deputatie hebben we alvast groen licht gegeven voor een periode van drie jaar.”

Joeri Vermoere, de voorzitter van de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst is zeer tevreden met de financiële meevaller. “Jaarlijks stoppen we heel wat tijd in de opleiding en bijscholing van onze vrijwilligers. Dat kost een aardige duit die we tot op heden moesten zien te halen uit giften, het verkopen van lidmaatschapskaarten en de eerder beperkte bijdrage vanuit de provincie. Met de flinke som die ons nu wordt aangereikt vanuit de provincie zullen wij ons niet langer zorgen moeten maken om onze mensen nog beter te kunnen opleiden. De jaarlijkse structurele overheidssteun die ons is toegewezen vanuit de Vlaamse overheid zullen we inzetten voor het onderhoud van onze reddingsboten en het aanleggen van een spaarpotje om de werking van de VBZR naar de toekomst toe veilig te stellen.”

De overheidssteun waarop de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst vanaf nu jaarlijks mag rekenen bedraagt in totaal 81.000 euro. Voor de vrijwilligers die reeds meer dan 33 jaar onbezoldigd jaar in jaar uit, dag en nacht, 7 dagen op zeven, soms met gevaar voor eigen leven, mensen in nood helpen op zee een welverdiend Sinterklaasgeschenk!

Bron: Krant van Blankenberge

Helden van de Noordzee gelauwerd op het stadhuis

Artikel uit de Krant van Blankenberge , 27/11/2015:

Helden van de Noordzee gelauwerd op het stadhuis.

Voor één keertje ging het niet richting buitengaats. De leden van de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst werden ontvangen en overladen met lofbetuigingen op het stadhuis van Blankenberge voor de grote rol die ze hebben gespeeld bij het redden van de bemanning van het Nederlands vrachtschip Flinterstar.

Dinsdagnacht 6 oktober even over vier, de zoemers van de VBZR wekken de vrijwilligers van de nachtploeg. Voor onze kust komt het Nederlands vrachtschip Flinterstar in aanvaring met de LNG-tanker Al Oraeq. Amper zes minuten later spoed de VBZR-nachtploeg zich met een eerste reddingsboot naar de plaats van onheil. De bemanning van de ‘Sterken Dries’ die als eerste ter plaatse is krijgt van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum de rol toebedeeld van on scene coördinator.

De Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst slaagt er in om de drenkelingen uit het water te halen. Samen met de collega’s van Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij en de Seaking-helikopter uit Koksijde zorgen ze voor een vlotte evacuatie van de slachtoffers. Die nacht werden er door het koelbloedig en vakkundig optreden van onze Blankenbergse Zeereddingsdienst twaalf mensenlevens gered!

Daags nadien worden de vrijwilligers van de VBZR in de media bestempeld als de helden van de Noordzee. In de dagen en weken daarna volgen er uit verschillende hoeken nog tal van lofbetuigingen. Gisteren, op initiatief van burgemeester Patrick De Klerck, werden de vrijwilligers uitgenodigd op het stadhuis voor een laudatio. De huldiging gebeurde in aanwezigheid van West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé en staatssecretaris voor de Noordzee Bart Tommelein.

Beide prominenten en ook onze burgemeester Patrick De Klerck waren in hun speech vol lof over de inzet van de VBZR. De gouverneur roemde de reddingsdienst voor de bijzonder snelle interventie en het koelbloedig optreden tijdens de ramp van 6 oktober waarbij er twaalf mensenlevens werden gered. Staatsecretaris Bart Tommelein dankte de vrijwilligers namens de regering en het hele land voor hun reeds jarenlange inzet om mensen in nood te helpen op zee. Soms heldhaftige reddingsoperaties waarbij het niet altijd ondenkbaar is dat ze ook het eigen leven kunnen laten. Burgemeester Patrick De Klerck dankte het VBZR-team namens het stadsbestuur. Hij loofde de reddingsdienst voor de jaarlijks ongeveer 200-tal interventies op zee. Hulpverlening is en blijft voor hen de drijfveer. Een taak die ze steeds met volle overtuiging en deskundigheid uitvoeren. De burgemeester benadrukte dat de VBZR, niettegenstaande het een door de overheid erkende Search and Rescue organisatie is, geheel gerund wordt door vrijwilligers. Ze staan zeven dagen op zeven, 24 uur per dag paraat om mensen op zee te helpen, dit zonder enige financiële vergoeding.

Het feit dat onze Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst als eerste bij de scheepsramp ter plaatse was, en daarnaast ook een coördinerende rol heeft gespeeld ten opzichte van de andere reddingsdiensten werd onlangs ook aangehaald in de Provincieraad door N-VA-provincieraadslid Nick Verwimp. “Het is nog maar eens bewezen dat de werking van de VBZR van cruciaal belang is voor tussenkomsten van allerlei aard op de Noordzee”, zegt Nick Verwimp. “Dat onze zeereddingsdienst het moet stellen met jaarlijks amper 2.200 euro subsidie vanuit de provincie voor het uitvoeren van deze taak is dan ook ruim onvoldoende. Vandaar dat N-VA pleit dat iedere overheid een duit in het zakje zou doen. Op dit moment worden er wegen bewandeld om federaal iets los te krijgen. Maar ook vanuit de provincie, meer bepaald uit het kabinet van gedeputeerde Carl Vereecke bevoegd voor financiën, komt er wat beweging op gang. Ik ben in ieder geval blij dat er na mijn tussenkomst zowel op federaal als op provinciaal niveau gekeken wordt wat er naar de toekomst toe kan gebeuren om de mensen van de VBZR te helpen. Al denk ik eerder dat dit zal gebeuren door een eenmalige grote schenking van materiaal in plaats van jaarlijkse subsidies. Afwachten zou ik zeggen.”

Na de diverse speechen en lofbetuigingen mocht VBZR-voorzitter Joeri Vermoere uit handen van staatssecretaris Bart Tommelein een kunstwerk in ontvangst nemen dat een reddingsactie symboliseert. Alle leden van de Vrijwillige Zeereddingsdienst Blankenberge kregen het boek ‘De Raid op Zeebrugge’ geschreven door gouverneur Carl Decaluwé. De stad Blankenberge zette onze helden in de bloemetjes door het schenken van een cheque ter waarde van 500 euro en een fotokader met daarop een afbeelding van de drie reddingsboten. Achteraf werd er nog een receptie aangeboden.

Bron en foto’s : Krant van Blankenberge.

201511_vbzrgroot 201511_vbzr

Loos alarm !

13 december,  13:35

Dringende interventie!

Een alerte bewoner van een appartement op de zeedijk had alarm geslagen nadat deze iets in zee had zien vallen die uit de lucht kwam. Meer info was er niet.
De Rescue Lions vertrok onmiddellijk met 4 redders naar de opgegeven positie, een 400-tal meter in zee.

Ook de politieboot kwam ter plaatse en kon als eerste een vreemd voorwerp opmerken.

Het bleek om een speelgoedballon te gaan, niets om ons zorgen over te maken dus. De actie werd afgeblazen en redders keerden terug naar de basis.
Deze keer was het niets, maar blijf toch alert, en roep hulp in bij twijfel!

 

Loos alarm !

Zeiljacht voor Wenduine veilig binnengeloodst.

11 December, 16u15
De Sterken Dries rukte rond kwart na vier deze middag uit om een zeiljachtje dat zonder wind was gevallen en ook de motor niet gestart kreeg, uit de problemen te helpen.

Rond 17u45 waren de zeilers veilig op hun ligplaats te Blankenberge en het prachtige weer zorgde voor een felgekleurde hemel.

Vissersboot met motorpanne

27/11/13 om 15 uur
De VBZR had tijdens haar vorige interventie bericht gekregen van een nieuwe interventie. Het betrof een vissersboot met motorpanne op zo’n halve mijl ten westen van de MOW1. Eens de haventoegang opnieuw geopend was vertrok de Rescue Lions om het vaartuig te helpen. Ter plaatse bleek het te gaan om een platte batterij en na een korte interventie met de startbatterij kon de motor opnieuw gestart worden.

Het schip kon op eigen kracht terugkeren naar de haven.

vissersboot met motorpanne 27/11/2013

Olielek haven Blankenberge

27/11/13
‘ S morgens om 9u30 werden onze redders opgeroepen voor het indijken van een olielek in de haven van Blankenberge. Het lek was ontstaan in een hydraulische kabel van het baggerschip de Blani. De Sterken Dries, Rescue Lions en strandploeg werden ingezet om het materiaal en bemanning tot aan het baggerschip te brengen. In eerste instantie werden een oliekering rond de slurf van het schip aangebracht om verdere lekkage in de haven te beperken. In samenspraak met de brandweer en de civiele bescherming werd in een volgend stadium ook de toegang tot de haven afgedamd. De zeevaartpolitie patrouilleerde voor de haveningang om andere zeevarenden tegen te houden en in te lichten van de situatie. In de namiddag kreeg de VBZR dan het groen licht van de civiele bescherming om het oliedam in de havengeul te verwijderen en de toegang tot de haven opnieuw te heropenen. Rond 16u mocht ook het oliedam rond het baggerschip verwijderd worden.
olielek haven Blankenberge olielek haven Blankenberge

Zeecontainers drijven haven Zeebrugge in

Weersgesteldheid: NW 5-6 Dinsdag 19 november 2013. Om 20.21 wordt de VBZR te hulp geroepen voor twee grote losgeslagen zeecontainers die ter hoogte van de Wielingenboei drijven en ook nog de haven van Zeebruggen indrijven. De snelle reddingsboot Sterken Dries met bemanning weet gelukkig erger te voorkomen. Een van de redders wordt op de drijvende container overgezet en maakt een sleepverbinding om de beide containers naar veilig en ondiep vaarwater te slepen . De Smit Lion schiet de redders te hulp, maar op dat moment breekt een van de containers los. Ze besluiten de goed drijvende container door de Smit Lion verder te laten slepen en de sleeptrosverbinding gaat over van de reddingsboot naar de sleper. De redders ontfermen zich over de andere container die zinkende is. Ze zien kans de container op een veilige plaats te brengen en te voorzien van boeien om de locatie duidelijk te markeren. Direct daarna gaat de Sterke Dries van de VBZR terug naar de Smit Lion en neemt de sleep over en brengt de container naar de kade waar het gevaarte met een kraan veilig op de kade gezet wordt. Een niet alledaagse opdracht maar ook dit soort verzoeken weet de VBZR in samenwerking met anderen prima op te lossen.

zeecontainer 2 zeecontainer