Nima met motorpech

Vrijdagmorgen om 11.26 roept het MRCC (Kustwacht) de redders van de VBZR op omdat de schipper van het visbootje Nima motorproblemen heeft. Om 11.55 uur zijn de redders ter plaatse. De schipper ligt ter hoogte van Nippon boei op ongeveer 3 mijl van de haveningang van Blankenberge. Een redders stapt aan boord van de Nima en probeert of hij de motor aan de praat kan krijgen, maar dat lukt hem ook niet. Er is maar een oplossing: slepen. De sleeptros wordt aangebracht en de Nima wordt terug naar zijn ligplaats in Blankenberge gebracht. Om 13.00 uur is het einde actie.

Lidmaatschap bijdrage ook voor 2019 niet vergeten?

De schipper van de Nima, die al langer steunend lid is van VBZR, had zijn bijdrage voor 2019 al betaald. Dit is niet alleen voor de redders fijn, maar zeker ook voor de schipper. Beiden komen dan niet voor onaangename verrassingen te staan. Aan het begin van het nieuwe vaarseizoen komt het nog weleens voor dat een schipper hier niet aan heeft gedacht.

Daarom deze tip: ‘kijk voor het uitvaren of de VBZR bijdrage is betaald’. Het is vervelender als u op zee zit en er dan pas achter komt en u de VBZR nodig heeft. De redders komen u zeker helpen, maar dan kan het zijn dat u toch de portemonnee moet trekken. 

Advertenties

Scheveningen 40 met motorproblemen

Woensdagavond om 21.49 uur komt er bij de VBZR een oproep binnen voor de Scheveningen 40 Rosanna (visboot) die met motorpech op 1 mijl boven de S4 ligt. De schipper vraagt om hulp, omdat hij de motor niet meer aan de praat krijgt. Om 22.21 uur zijn de redders ter plaatse. Het schip blijkt kort ervoor te zijn gekocht en op weg te zijn naar Duinkerke, maar na 9 uur hield de motor het voorgezien en stopte ermee. De visboot is op sleep genomen naar de haven van Blankenberge en daar om 23.42 uur afgemeerd bij North Sea Boating. Om 00.12 uur is het voor de redders einde actie.

Het is de eerste van dit jaar, maar zeker niet de laatste

Zaterdagavond om 19.30 uur loopt de schipper van de zeilboot Josi aan de grond op een zandbank in de havengeul van Blankenberge. De schipper roept via het MRCC (Kustwacht) de hulp in van de VBZR. Als de redders korte tijd later ter plaatse komen zien ze dat de zeilboot op een afstand van ongeveer 50 meter binnen de koppen van de haveningang ligt en op een afstand van enkele meters van het staketsel. Onmiddellijk gaat een redder aan boord van de zeilboot en maakt de sleeptrosverbinding vast. Langzaam wordt de boot richting zee getrokken om los te komen. Ook de motor bleek er toen geen zin meer in te hebben. De redders brengen de Josi veilig naar zijn ligplaats. Om 20.35 uur is het einde actie. Weer een blije schipper.

Nog een accu probleem

Zaterdagmiddag om 15.10 uur meldt de schipper van de Seasmurf dat de accu totaal leeg is. Ook deze schipper ligt met zijn visboot op een afstand van ongeveer 1,5 mijl voor Blankenberge. Dit keer lukt het niet met de startaccu de motor aan de praat te krijgen. Het wordt slepen. Om 16.45 uur ligt de Seasmurg afgemeerd in Zeebrugge. Einde actie.

Stormvogel met lege accu

Vrijdag 18 januari 2019 om 15.10 uur meldt de schipper van de visboot Stormvogel, dat hij de motor van de boot niet meer aan de praat krijgt. Een lege accu is het probleem. De schipper ligt ongeveer 1 mijl voor de kust van Blankenberge. Via het MRCC (Kustwacht) komt de melding binnen bij de VBZR. De reddingsboot met bemanning rukt uit met aan boord een startaccu.

Als ze ter plaatse zijn gaat eerst een redder aan boord van de visboot, die de startaccu kan aanpakken en aansluiten. Even de startklemmen er op en de motor van de Stormvogel heeft er weer zin in. De schipper meldde ter loops nog even dat hij zijn lidmaatschap van de VBZR voor 2019 al had voldaan. De redders waren er blij mee net als de schipper, die hiermee gratis van de diensten van de VBZR gebruik kon maken.

VBZR sluit 2018 af met 114 interventies

Het is voor de vrijwilligers van de Blankenbergse Zeereddingsdienst zeker geen jaar geweest waarin er weinig interventies waren. De mannen en vrouwen van de Blankenbergse redders hebben in totaal 167 personen op zee geholpen en stelden samen bijna 1500 uur van hun vrije tijd beschikbaar om 24/7 bereikbaar te zijn.

SAR interventies
Voor Search and Rescue interventies kwamen de vrijwilligers 98 keer in actie. Men werd 9 keer opgeroepen voor gestrande schepen, waarbij een enkele keer de schipper, al of niet met bemanning, in een zeer hachelijke positie op de rotsblokken bij Zeebrugge terecht was gekomen.

Medische evacuatie en duikwerk
Ook kwamen de redders in actie voor een medische evacuatie, maar ook een keer om een dier te redden van de verdrinkingsdood.
Soms kwam er ook duikwerk aan te pas om vastgelopen schroeven van touwen of andere voorwerpen te ontdoen.

Reddingsboten lagen ook niet stil
De reddingsboten kregen het ook behoorlijk voor de kiezen. In totaal werden de boten 320 uur ingezet en dan te weten dat deze schepen ook een aardige slok diesel lusten (200 liter per uur) als er met grote snelheid moet worden gevaren. Een aanzienlijke aanslag op het budget van de VBZR kas, maar gelukkig krijgt de VBZR financiele hulp van de Vlaamse Regering.

Oefenen en nog eens oefenen
De kwaliteit van het reddingswerk ligt vooral in teamwork en dat doe je samen. Oefenen is daarom het jaarlijks motto om dit te bereiken. De redders werden in 20 verschillende oefen scenario’s getraind op medische hulpverlening aan boord, ook medische evacuatie, maar ook redden op volle zee bij meters hoge golven. Drenkelingen aan boord brengen, reanimatie en werken met de AED. Al die inzet is niet onopgemerkt gebleven, gelukkig ook met financiële steun van de Provincie West Vlaanderen.

Lidmaatschappen de levensader voor het voortbestaan VBZR
Het lidmaatschap van de VBZR is dan ook voor de vrijwilligers, en het voortbestaan van hun werk, essentieel. Zonder deze inkomsten en andere financiële ondersteuning komt hulpverlenen aan mensen in nood op zee in gevaar. Bent u nog geen lid en draagt u de VBZR een warm hart toe?: ‘meld u dan aan’. Zie verder op de site.

Visboot met platte batterij voor Blankenberge

Donderdagmiddag om 14.26 uur meldt het MRCC (Kustwacht) aan de redders van de VBZR dat de schipper van de vishengelboot Insomnia op ongeveer 1 mijl buiten de kust voor Blankenberge met een platte batterij ligt. De reddingsboot  met bemanning rukt even later uit met een reserve-accu aan boord. Als ze om 14.52 uur ter plaatse zijn gaat een redder aan boord van de visboot en neemt de accu mee. Hij slaagt erin de motor weer aan de praat te krijgen. De schipper kan op eigen kracht terug naar de haven van Blankenberge varen. Voor alle zekerheid blijft een redder aan boord, maar gelukkig kan de visboot korte tijd later veilig op zijn eigen ligplaats worden afgemeerd. Einde actie om 15.10 uur.

Zeewolf met motorpech

Woensdagmorgen om 09.43 uur heeft de schipper van de visboot Zeewolf pech. De motor doet het niet meer en de schipper dobbert ter hoogte van Wenduine. De boot is een speelbal geworden en drijft mee met de stroom richting Oostende. De reddingsdienst gaat snel ter plaatse, maakt een sleeptrosverbinding en brengt de schipper met boot veilig naar de haven van Blankenberge.

De schipper heeft dit jaar echt pech, want hij moest voor de 2e keer dit jaar een beroep doen op de VBZR en dat is zeker niet te wijten aan nalatigheid. Gelukkig was hij lid van de VBZR en daar was hij maar wat blij om.

Sportvisboot met platte batterij

Dinsdag 6 november om 14.20 uur besluit de visser van de visboot Elg na een dagje vissen, en voor anker te hebben gelegen, de motor te starten en naar de thuishaven te varen. Dat valt tegen, want de batterij denkt daar anders over. Volledig plat en geen muziek in te krijgen.

Fijn dat je in zo’n situatie altijd beroep kunt doen op de vrijwilligers van de VBZR, die het werk uit handen laten vallen en geheel belangeloos de motor van de reddingsboot starten om je te komen helpen. Om 14.46 uur zijn ze ter plaatse. Een startbatterij wordt van de reddingsboot overgebracht naar de visboot. Even later loopt de motor weer. De startkabels kunnen er af, de startaccu terug aan boord van de reddingsboot. De schipper kan op eigen kracht terugvaren naar de haven Blankenberger. Einde inzet.

Motorsailer Kaper II loopt aan de grond

Op 3 november om 14.27 komt via het MRCC (Kustwacht) een dringende oproep binnen voor de VBZR. De motor sailor,, 2 master Kaper II zit bij boei 10 bij de muur van Zeebrugge volledig vast aan de grond. Als de redders ter plaatse komen zien ze dat de boot al voor 60% op het droge staat.

Een redder stapt van boord van de reddingsboot en waad door het water en merkt dat de boot op een afstand van enkele 10 tallen centimeters verwijderd  is van een gat. Er wordt direct een anker uitgezet en daarmee wordt het schip strak getrokken en op zijn plaats gehouden. Wegtrekken is onmogelijk, dus er zit niets anders op dan te wachten op hoogwater. De redders besluiten op nader bericht van de schipper af te wachten.

Om 15.00 uur meldt de schipper dat de boot zo schuin hangt dat een stuk rotsblok mogelijk dwars door de romp zal gaan. Onmiddellijk brengen de redders bergingsmateriaal aan boord, zoals pompen en luchtzakken. Ter plaatse gekomen blijkt de boot volledig droog te liggen op de zijkant. Rondom worden fenders en autobanden gelegd om schade aan het schip te voorkomen. De redders vragen aan Port Control van de haven van Zeebrugge om schepen die de haven van Zeebrugge in- of uitvaren dit te doen met beperkte snelheid om grote golfslag te voorkomen. Tot slot brengt hoogwater uitkomt en kan het schip worden geborgen.