Vingertop kwijt tussen winch

De nieuwe eigenaar van visboot Saskia raakt op 16 februari de vingertop van een van zijn vingers kwijt als hij het nood gedwongen het anker van zijn zojuist aangekochte visboot moet uitbrengen. De oude en nieuwe eigenaar zijn met de boot onderweg van Nederland naar Belgie als ze ter hoogte van Heist motorproblemen krijgen. Vermoedelijk is er sprake van een motorstoring door vervuilde diesel. De oude eigenaar probeert het probleem nog op te lossen, maar dat mislukt. Ondertussen merken de twee opvarenden dat de boot door de stroming weer richting Nederland wordt gezet. Ze besluiten het anker uit te gooien en bij deze actie raakt de nieuwe eigenaar met een van zijn vingers tussen de winch en verliest het topje van zijn vinger. Onmiddellijk wordt hulp ingeroepen van de VBZR redders die met grote spoed ter plaatse gaan. Het slachtoffer wordt onmiddellijk aan boord gebracht en met grote snelheid naar de haven van Zeebrugge gevaren waar de man wordt overgedragen aan de wachtende ambulancebemanning. Hoe een en ander verder met het slachtoffer is afgelopen is niet bekend.

Advertenties

Vissersboot Shark met motorproblemen

Op 6 januari 2018 omstreeks 16.11 uur meldt de schipper van de Shark dat hij motorproblemen heeft. De schipper vaart ter hoogte van het casino in Blankenberge. Aan boord zijn 3 personen. De VBZR redders starten de motoren en gaan naar de onfortuinlijke schipper en nemen zijn boot op sleep en brengen die terug naar de haven van Blankenberge. Om 17.02 is het einde inzet van de redders en ligt de reddingsboot weer klaar voor het volgende verzoek.

Shark eerste visboot in 2018 die om hulp vraagt VBZR

Zaterdagmiddag 6 januari vraagt om 16.11 uur de schipper van de visboot Shark de VBZR met de reddingsboot naar de locatie voor het Casino in Blankenberge te komen. De schipper zit met motorproblemen en krijgt de motor niet meer aan de praat. Om 16.18 uur zijn de redders al ter plaatse. Eerst gaat er een redder aan boord van de Shark en wordt een sleeptros vast gemaakt. Daarna kan de tocht naar de thuishaven Blankenberge worden ondernomen. Om 16.47 uur kan de visboot op zijn eigen ligplaats worden afgemeerd. Einde actie.

Zeilboot met motorpech voor Zeebrugge

De trotse nieuwe eigenaar van de 40 voet zeilboot laat vandaag, vrijdag 17 november, zijn zeilboot overvaren van Nederland naar Nieuwpoort, althans dat zijn de plannen. Als de opvarenden voor Zeebrugge zijn krijgen ze onverwacht motorpech. De twee opvarenden krijgen de motor niet meer aan de praat en er zit niets anders op om de hulp in te roepen van de VBZR. Om 16.29 uur gaan de zoemers van de redders af. De bemanning van de zeilboot hoeft niet lang te wachten, want even later zijn de redders bij boei S6 en S8. Als eerste gaat een redder aan  boord die vakkundig een sleepverbinding maakt. De zeilboot met de naam Forever wordt naar de haven van Blankenberge gesleept en daar afgemeerd. De oorzaak van de motorstoring is vermoedelijk algen in de brandstof. Om 18.05 uur is het voor de redders einde actie.

In Memoriam Willy de Brauwere zeeredder van het eerste uur

De Vrijwillige Blankenbergse ZeeReddingsdienst vzw rouwt bij het overlijden van haar geëngageerd bestuurslid

WILLY DE BRAUWERE

In de eerste plaats willen we onze diepmenselijke deelneming betuigen aan zijn echtgenote Christiane, aan hun kinderen en kleinkind.

Voor de VBZR was Willy gedurende meer dan dertig jaar een veelzijdig medewerker die zijn kennis en vaardigheden enthousiast en zonder voorbehoud inzette voor het helpen en redden van mensen op zee.

Zijn technische kennis, inzicht, vaardigheden en creativiteit vormden in de voorbije tientallen jaren mee de belangrijke basis voor de uitbouw van de VBZR-reddingsdienst naar een professioneel werkende groep vrijwilligers. Willy werkte actief aan het ontwikkelen, verbeteren, oppuntstellen of herstellen van het vele materieel waarmee de VBZR efficiënte interventies onderneemt. Zijn instructies droegen steeds bij tot verbetering en veiliger maken van de interventietaken. Aan de medewerkers gaf hij bovendien graag en spontaan zijn inzichten en deskundigheid door.

Zijn visie en nauwgezetheid als bestuurslid en penningmeester zorgden mee voor de gestage groei van de hulpverstrekkende mogelijkheden van de VBZR. Zijn kritisch inzicht in technische en boekhoudkundige aspecten van de reddingsdienst en de vzw en zijn grondig helpen voorbereiden van beslissingen zorgden en zorgen ervoor dat de krappe middelen van de VBZR correct en optimaal kunnen worden ingezet. Als penningmeester stond hij in voor een sluitende boekhouding, maakte hij budgetten en rekeningen op, vergeleek hij kritisch prijzen en tarieven.

Menselijk, technisch en administratief vormde Willy mee de motor van de VBZR.

Tekst geschreven door het bestuur van de VBZR

VBZR redt jongeman uit ijskoude Noordzee maar slachtoffer overlijdt later

De redders van de VBZR hebben door hun super snelle actie vannacht omstreeks 03.00 uur geprobeerd het leven te redden van een jongeman die door nog onbekende oorzaak van de pier van Blankenberge was gevallen en in het ijskoude water van de Noordzee terecht was gekomen.

Om 03.10 uur werden de redders van de Vrijwillige Blankenberge Zeereddingsdienst opgeroepen voor een drenkeling in nood bij de Blankenbergse pier. Om 03.25 uur waren de redders al ter plaatse bij de pier en vonden ze de drenkeling één minuut later drijvend in de Noordzee. Onmiddellijk sprong een van de redders over boord, greep de man en konden de andere VBZR redders de drenkeling aan boord van de reddingsboot trekken. Direct werd met reanimatie begonnen om de zwaar onderkoelde man te redden. Zodra het slachtoffer aan boord was werd met volle kracht naar de calamiteitensteiger van de VBZR gevaren waar de MUG, brandweer en ziekenauto klaar stonden om het slachtoffer over te nemen. Om 03.33 uur was de reddingsboot in de haven van Blankenberge en werd de reanimatie overgenomen door de MUG medici en daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Later werd bekend dat ondanks alle inzet van de VBZR en andere diensten de jongeman toch aan de gevolgen was overleden.

Tweemaster bonkend vast in havengeul

Vrijdagavond 3 november om 18.51 uur meldt de schipper van de tweemaster Chone dat hij vast zit bij de haveningang van Blankenberge. De schipper meldt dit bij het MRCC (Kustwacht) die op haar beurt onmiddellijk de redders van de VBZR inschakelt. Om 19.03 uur zijn  de redders al ter plaatse en blijkt de boot hevig te liggen bonken op de zandplaat telkens als een golf de haveningang inrolt. Door de kracht van de golven wordt de boot steeds dichter naar de betonpalen van het staketsel geduwd. Er gaat snel een redder aan boord en een sleeptros wordt uitgebracht. De redders zien kans de boot naar dieper water te slepen. Bij een inspectie aan boord worden geen mankementen waargenomen aan roer. Ook stroomt er gelukkig geen water in de boot. Onder begeleiding van de redders wordt de tweemaster met opvarenden veilig de haven van Blankenberge binnen gebracht. Om 20.00 ligt de boot afgemeerd en is het voor de redders einde van deze actie.

Motorboot Zeewolf met motorpech

Donderdag 2 november om 13.53 uur meldt de schipper van de visboot Zeewolf van de Vona dat hij problemen heeft. De redders van de VBZR schieten de schipper te hulp en varen onmiddellijk uit naar de opgegeven positie. Net buiten het staketsel zien de redders de Zeewolf bij het staketsel liggen vlakbij een golfbreker en niet ver meer van het strand. Snel wordt een sleeptrosverbinding gemaakt en de boot naar de thuishaven Blankenberge gesleept. Om 14.25 uur ligt de visboot weer veilig afgemeerd in de haven van Blankenberge.

Visboot met motorproblemen voor pier Blankenberge

Vandaag 18 oktober om 11.38 uur krijgt de schipper van een Vona visboot voor de pier van Blankenberge problemen met de motor. De schipper en zijn opvarende zien geen andere mogelijkheid dan de VBZR om hulp te vragen. Om 11.55 uur zijn de redders al bij de onfortuinlijke schipper. Een sleeptros brengt uitkomst en de reddingsboot bemanning sleept de visboot terug naar de haven van Blankenberge. Om 12.25 uur zit de melding er weer op en kunnen de redders weer terug aan het werk bij hun werkgever. Einde actie.