Nederlands zeilschip vast op zandbank havengeul Blankenberge

Vandaag, zaterdag 14 oktober om 14.52 uur vaart de schipper van de Nederlandse zeilboot Freemocean zich vast op de zandbank bij de ingang van de havengeul van Blankenberge. De reddingsdienst VBZR wordt door de Kustwacht (MRCC) opgeroepen om de schipper die alleen vaart te gaan helpen.  OM 15.05 uur zijn ze ter plaatse. De eerste handeling is vrijwel altijd eerst een redder aan boord van het schip te zetten en overleg te plegen met de schipper. Na dit korte overleg besluiten ze de sleeptros aan te brengen en het schip langzaam en voorzichtig naar dieper water te slepen. Het gaat voorspoedig en  om 15.11 is het schip weer vlot. De schipper kan op eigen kracht verder varen.  Een korte inspectie aan boord laat geen schade zien. De redders kunnen terug naar de eigen ligplaats. Einde actie.

Advertenties

Brandweer vraagt hulp bij blussen van staketselpaal

Woensdag 4 oktober om 18.52 vraagt de brandweer van Blankenberge aan de VBZR om vanaf de havengeul bluswerk te doen voor een vermoedelijk smeulend houtdeel van een staketsel paal waar ze vanaf het staketsel niet bij kunnen. De reddingsboot wordt voorzien van de bluspomp en de redders gaan weer op pad.

Ter plaatse wordt de plek waar het rookt in de staketsel paal nat gespoten. Het smeulen houdt op en de brandweer zal met een warmte camera controleren of het smeulende hout inderdaad is geblust. Bij werkzaamheden aan het staketsel wordt met verhit materiaal gewerkt om in het hout te komen. Mogelijk is daardoor het hout gaan smeulen. Opgelost. VBZR redders waren vanmiddag dus niet alleen redders, maar ook een beetje brandweerman. Einde inzet 19.20 uur.

Redden en blussen soms op één namiddag

Óp woensdag 4 oktober om 13.22 uur krijgt de VBZR een oproep van de Kustwacht (MRCC) om met spoed naar de Oostelijke strekdam van Oostende te gaan want er zit een zeilboot op de stenen blokken. De Straffe Hendrik wordt snel volgeladen met al het mogelijke reddingsmateriaal dat bij deze actie nodig zou zijn. Als ook de drie pompen aan boord staan om zo’n 1800 liter water per minuut te kunnen wegpompen komt het bericht dat de interventie niet meer nodig is. De redders kunnen het overtollige materiaal dat voor deze actie nodig zou zijn geweest van boord halen en opbergen in het Vismijntje. Einde inzet.

Maria Jane met motor problemen

Op 30 september om 11.53 uur krijgt de schipper van de motorboot Maria Jane problemen met de motor. De schipper ligt met zijn boot tussen Blankenberge en Zeebrugge. Het blijkt de accu te zijn die leeg is en de schipper krijgt de motor niet meer gestart. Hij besluit het MRCC (Kustwacht) op te roepen en de hulp van de reddingsdienst in te roepen. Om 12.07 uur zijn de redders ter plaatse en brengen een startaccu aan boord. Even later loopt de motor weer als een zonnetje en kan de schipper op eigen kracht verder varen naar de thuishaven. De redders nemen de accu terug aan boord en kunnen ook terug naar Blankenberge. Om 12.40 uur zijn ze weer in de haven van Blankenberge. Einde actie.

Sleepnet Gipsy vast aan de grond

Dinsdag 26 september, een mooie visdag en dat denkt ook de schipper van de Gipsy uit Oostende. Jammer dat zijn visnet op zo’n 350 met uit de kust voor De Haan volledig vast komt te zitten aan de zeebodem. Waar het net aan vast zit is de grote vraag, maar hij krijgt het met geen mogelijkheid los. Dan zit er toch niks anders op dan de hulp in te roepen van de Blankenbergse Zeereddingsdienst. De redders worden opgeroepen en leggen het werk bij hun baas neer om de schipper te gaan helpen.

Om 16.19 uur zijn ze ter plaatse en nemen ze de sleeplijn van het net van de schipper over. Na diverse pogingen en met behulp van een dreg krijgen ze uiteindelijk het net toch los van de zeebodem. De sleeplijn gaat terug naar de schipper van de visboot die terug kan naar zijn thuishaven Oostende. Voor de redders is het intussen 17.08 uur geworden als ze de reddingsboot weer op haar plaats leggen in de haven van Blankenberge. Einde actie.

Motorboot Grego met kapotte keerkoppeling

Maandag 25 september krijgt de schipper van de motorboot Grego problemen met de keerkoppeling van zijn motor. Schakelen is niet meer mogelijk. De schipper vaart kort voor Blankenberge, maar kan zo niet meer naar zijn thuishaven. Via de Kustwacht (MRCC) vraagt hij om hulp van de VBZR redders. De melding komt om 16.41 binnen en 20 minuten later zijn de redders al bij de schipper. De Grego wordt naar de haven gesleept en daar afgemeerd. Om 17.35 uur is het einde inzet voor de mannen van de reddingsdienst.

North Western krijgt net niet meer opgehaald

Om 13.00 uur meldt de schipper van de North Western bij het MRCC (Kustwacht) dat hij zijn net niet meer opgehaald krijgt. Het net zit vermoedelijk vol met stenen, zand en schelpen. Om 13.10 uur vertrekken de redders en zijn om 13.30 ter plaatse voor De Haan bij de rotonde. De redders nemen de lijn van het net over en slepen het net naar dieper water en legen daar de inhoud. Het lege net wordt teruggegeven aan de schipper die weer verder kan varen. Om 14.20 uur zijn de redders terug in de haven van Blankenberge. Einde inzet.

Connemar met net aan de grond voor De Haan

Zaterdagmorgen om 08.35 uur vraagt de schipper van de visboot Connemar om assistentie van de VBZR. Het visnet zit zo’n 500 meter in zee voor De Haan vast aan de grond en is niet meer los te krijgen. De reddingsdienst gaat ter plaatse en een redder gaat aan boord. Er worden diverse pogingen ondernomen om het net los te krijgen maar dat wil niet lukken. In overleg met schipper van de Connemar besluiten ze het net te markeren met twee rode boeien. De positie wordt door de reddingsdienst doorgegeven aan het MRCC (Kustwacht). De schipper gaat zelf maatregelen nemen om de netten te verwijderen.

Betonning terug in havengeul Blankenberge

De rood/groene markering om de haven van Blankenberge is terug. Door de zware storm die onlangs de kust teisterde ligt er bij de haveningang van Blankenberge weer een flinke zandplaat. De eerste boten die er door werden verrast moesten door de reddingsdienst in allerijl worden los getrokken. De VBZR heeft nu in overleg met de Maritieme Dienst Kust de betonning terug laten leggen als markering. Volg de betonning om de haven van Blankenberge in te varen. Houd wel rekening met hoog- en laagwater.

Catamaran omgeslagen en weer zeilboot op zandbank

Zondagmiddag krijgen de redders van de VBZR een spoed oproep van het MRCC (Kustwacht) voor een omgeslagen catamaran. Een andere schip dat in de buurt van het catamaran vaart heeft het gezien en slaat alarm. Slechts 7 minuten later vertrekt de Sterken Dries met bemanning. Als ze even later ter plaatse komen zien de dat de catamaran weer recht staat en de schipper niet meer in de problemen is. De redders zijn nog maar net ter plaatse en er komt een 2e spoed oproep binnen van het MRCC. Dit keer voor een zeilboot die op de zandbank zit bij de haveningang van Blankenberge. In overleg met de naderende rib van de surfclub neemt die de begeleiding van de catamaran over en vaart de reddingsboot vol gas naar de haveningang van Blankenberge.

De zeilboot Kinor zit aan de grond bij het westelijk staketsel. Aan boord zijn 2 opvarenden. De redders slagen erin een bemanningslid van de reddingsboot over te zetten op de zeilboot. De redders zien dat de zeilboot bij iedere golf verder op de zandbank wordt gezet. Het zou fantastisch zijn als ze er nu nog in slagen de boot van de zandbank te trekken, want het is afgaand water en dat duurt nog 1 uur. De sleeptros is uitgebracht en de schipper van de reddingsboot maakt handig gebruik van de golven. Als de zeilboot door een golf wordt opgetild zet de schipper de sleeplijn strak en ziet hij kans de zeilboot zo beetje bij beetje van de zandbank af te slepen. Inspectie binnen in de boot laat geen sporen van zichtbare schade zien. De redder blijft aan boord van de zeilboot en begeleidt de schipper via een veiligere koers de haven van Blankenberge in. Weer een gelukkige schipper.

De zandbank zal de komende tijd menig schipper verrassen als ze bij te laag water een te veel stuurboord wal koers varen. Door de storm van afgelopen weken heeft de zee weer het nodige zand naar de haveningang van Blankenberge gebracht met problemen voor binnenvarende schippers. Einde actie van de redders om 18.05 uur.