De motor van Zorba stopt ermee

Zorba, een geweldige imposante naam voor een zeilboot, maar als de motor er geen zin meer in heeft gaat het de schipper ook niet meer voor de wind. Dat was vandaag voor de schipper aanleiding om de hulp van de VBZR in te roepen om hem te komen helpen. Gelukkig vaart Zorba niet in Griekenland maar voor de deur van de haveningang van Blankenberge. De reddingsdienst sleept Zorba terug naar de thuishaven. De oproep kwam om 15.07 uur en om 16.45 uur is alles weer veilig afgewerkt. Einde interventie.

Advertenties

Assistentie bij medische evacuatie patient van zeilboot

Zaterdagavond om 22.22 uur vraagt de havenmeester van Blankenberge op verzoek van de ambulancedienst assistentie van de VBZR. Een patient aanwezig op een zeilboot moet naar het ziekenhuis, maar kan zonder hulp en hulpmiddelen van de VBZR moeilijk van de zeilboot worden vervoerd. De patient moet over meerdere schepen naar de wal.

De strandploeg en een medicus van de VBZR gaan met de meeste spoed ter plaatse om er voor te zorgen dat de patient snel en veilig kan worden vervoerd. Met een zogenaamde schepbrancard wordt de patient over meerdere schepen getild waarbij diverse obstakels moeten worden genomen zoals buiskappen, winches maar alles gaat gelukkig voorspoedig. De patient kan daarna worden vervoerd. Over de medische situatie van de opvarende van de zeilboot is niets nader bekend. Om 23.00 uur is het einde actie.

Zeilboot met brand aan boord?

Zaterdagavond om 19.30 uur een oproep voor de VBZR voor mogelijk brand aan boord van zeilboot Victor. Als de redders ter plaatse komen blijkt bij inspectie in de motorkamer dat het vermoedelijk om een warm gelopen motor gaat. Van brand is gelukkig geen sprake. De Victor krijgt een sleepkabel ‘lift’ naar de haven van Zeebrugge alwaar de boot wordt afgemeerd. Einde actie van deze interventie om 21.20 uur.

Knots met motorpech voor Bredene

Om 16.52 uur volgt voor vandaag de 2e oproep voor een pechgeval aan de motor van een visboot. Dit keer is het de sportvisboot Knots die ter hoogte van Bredene ligt. Om 17.19 uur zijn de redders met de reddingsboot ter plaatse en slepen ze de visser en zijn boot naar de thuishaven Oostende. Om 18.55 zijn de redders weer terug in de thuishaven en is het einde actie.

Visboot met motorpech bij windmolenpark

Het is nog vroeg als zaterdagmorgen om 08.18 uur de redders van de VBZR door het MRCC (Kustwacht) worden opgeroepen voor een pech geval aan de motor van de visboot Gaucho. De twee opvarenden liggen voor anker bij het winmolenpark 5 NM buiten de zone. Dat wordt dus even varen voor de redders. Om 09.30 uur zijn ze ter plaatse en kan met de sleep worden gestart. Om 11.55 uur zijn ze met de boot in de thuishaven en is het einde actie.

Motorboot Serendipity met problemen motor

Vanmiddag om 12.29 uur vraagt de schipper van de motorboot Serendipity aan de Kustwacht om de VBZR te vragen hem te komen helpen. Hij heeft problemen met zijn motor. Als de redders zijn uitgevaren naar de opgegeven positie, oostelijke havendam Zeebrugge, zien ze dat de motorboot wordt begeleid door de politieboot SPN2. Eén van de 2 motoren heeft het begeven, maar de andere motor doet nog steeds zijn best. In overleg met de eigenaar neemt de VBZR de begeleiding van de motorboot over van de politie. De eigenaar kiest ervoor om op eigen kracht verder te varen om zo naar Blankenberge te gaan. De redders spreken af dat ze het schip zullen blijven begeleiden en hij de meters van die ene motor goed in de gaten blijft houden. Het lukt om zo de haven van Blankenberge binnen te varen. De schipper kan zijn boot zelf veilig afmeren. Einde actie om 13.30 uur.

Motorboot Lolita zinkt in oude haven Blankenberge

Woensdag 11 juli krijgen de redders van de VBZR om 13.50 uur een oproep. Motorboot Lolita is gezonken in de haven van Blankenberge aan de kant van de Paravan. Het gezonken schip zal met een hijskraan gelicht moeten worden en daar is o.a de hulp van de VBZR nodig. Ook Ship Support uit Nieuwpoort is bij de gehele operatie nauw betrokken.

De politie van Blankenberge zet ter hoogte van de hijswerkzaamheden het weggedeelte af waar de kraan moet komen staan. Als de kraan ter plaatse is gaat een duiker te water en brengt de hijsbanden van de kraan onder de motorboot aan. Om 16.00 uur is het schip boven water. De reddingsboot Rescue Lions ligt al klaar met de nodige pompen en het daarbij behorend materiaal. Om 16.30 uur drijft de boot weer en even later kan de motorboot versleept worden naar North Sea Boating waar de botenlift het schip uit het water kan halen. Daar zal worden onderzocht wat de oorzaak is dat de boot is gezonken. Is het een afsluiter of een nog ander onbekende oorzaak?

 

 

Ook de motor van Knots heeft er geen zin meer in

Zaterdagmiddag om 16.52 uur krijgt de VBZR via het MRCC (Kustwacht) het bericht dat de motor van visboot Knots het voor Bredene niet meer ziet zitten. Aan boord zijn 3 opvarenden. De reddingsdienst gaat ter plaatse en is er om 17.19 uur. De sleeptros aan de Knots en de route richting thuishaven Oostende kan worden ingezet. Nadat de boot is afgemeerd kan de reddingsdienst terug naar de eigen thuishaven Blankenberge. Om 17.19 uur einde actie.

Motorboot Maneau heeft ook problemen met motor

Of het door de warmte komt zal niet duidelijk worden, maar er komt bij de reddingsdienst nog een motorprobleem binnen. Dit keer van de schipper van de motorboot Maneau. Deze schipper vaart ter hoogte van De Haan. De melding komt om 15.18 uur binnen. Ook hij wordt snel door de reddingsdienst geholpen en terug gebracht naar de haven van Blankenberge. Om 16.38 uur is het einde actie.

Motorboot met warm gelopen motor

De schipper van de motorboot Happy uit Blankenberge merkt dat zijn motor problemen geeft en warm begint te lopen als hij ter hoogte van Wenduine vaart. De reddingsdienst ontvangt de melding om 11.53 uur. Onmiddellijk vertrekt de reddingsboot Sterken Dries met bemanning om de schipper te helpen. Een sleeplijn brengt schipper en boot terug naar de thuishaven Blankenberge. Einde actie 12.57 uur.