VBZR sluit 2018 af met 114 interventies

Het is voor de vrijwilligers van de Blankenbergse Zeereddingsdienst zeker geen jaar geweest waarin er weinig interventies waren. De mannen en vrouwen van de Blankenbergse redders hebben in totaal 167 personen op zee geholpen en stelden samen bijna 1500 uur van hun vrije tijd beschikbaar om 24/7 bereikbaar te zijn.

SAR interventies
Voor Search and Rescue interventies kwamen de vrijwilligers 98 keer in actie. Men werd 9 keer opgeroepen voor gestrande schepen, waarbij een enkele keer de schipper, al of niet met bemanning, in een zeer hachelijke positie op de rotsblokken bij Zeebrugge terecht was gekomen.

Medische evacuatie en duikwerk
Ook kwamen de redders in actie voor een medische evacuatie, maar ook een keer om een dier te redden van de verdrinkingsdood.
Soms kwam er ook duikwerk aan te pas om vastgelopen schroeven van touwen of andere voorwerpen te ontdoen.

Reddingsboten lagen ook niet stil
De reddingsboten kregen het ook behoorlijk voor de kiezen. In totaal werden de boten 320 uur ingezet en dan te weten dat deze schepen ook een aardige slok diesel lusten (200 liter per uur) als er met grote snelheid moet worden gevaren. Een aanzienlijke aanslag op het budget van de VBZR kas, maar gelukkig krijgt de VBZR financiele hulp van de Vlaamse Regering.

Oefenen en nog eens oefenen
De kwaliteit van het reddingswerk ligt vooral in teamwork en dat doe je samen. Oefenen is daarom het jaarlijks motto om dit te bereiken. De redders werden in 20 verschillende oefen scenario’s getraind op medische hulpverlening aan boord, ook medische evacuatie, maar ook redden op volle zee bij meters hoge golven. Drenkelingen aan boord brengen, reanimatie en werken met de AED. Al die inzet is niet onopgemerkt gebleven, gelukkig ook met financiële steun van de Provincie West Vlaanderen.

Lidmaatschappen de levensader voor het voortbestaan VBZR
Het lidmaatschap van de VBZR is dan ook voor de vrijwilligers, en het voortbestaan van hun werk, essentieel. Zonder deze inkomsten en andere financiële ondersteuning komt hulpverlenen aan mensen in nood op zee in gevaar. Bent u nog geen lid en draagt u de VBZR een warm hart toe?: ‘meld u dan aan’. Zie verder op de site.

Advertenties

Visboot met platte batterij voor Blankenberge

Donderdagmiddag om 14.26 uur meldt het MRCC (Kustwacht) aan de redders van de VBZR dat de schipper van de vishengelboot Insomnia op ongeveer 1 mijl buiten de kust voor Blankenberge met een platte batterij ligt. De reddingsboot  met bemanning rukt even later uit met een reserve-accu aan boord. Als ze om 14.52 uur ter plaatse zijn gaat een redder aan boord van de visboot en neemt de accu mee. Hij slaagt erin de motor weer aan de praat te krijgen. De schipper kan op eigen kracht terug naar de haven van Blankenberge varen. Voor alle zekerheid blijft een redder aan boord, maar gelukkig kan de visboot korte tijd later veilig op zijn eigen ligplaats worden afgemeerd. Einde actie om 15.10 uur.

Zeewolf met motorpech

Woensdagmorgen om 09.43 uur heeft de schipper van de visboot Zeewolf pech. De motor doet het niet meer en de schipper dobbert ter hoogte van Wenduine. De boot is een speelbal geworden en drijft mee met de stroom richting Oostende. De reddingsdienst gaat snel ter plaatse, maakt een sleeptrosverbinding en brengt de schipper met boot veilig naar de haven van Blankenberge.

De schipper heeft dit jaar echt pech, want hij moest voor de 2e keer dit jaar een beroep doen op de VBZR en dat is zeker niet te wijten aan nalatigheid. Gelukkig was hij lid van de VBZR en daar was hij maar wat blij om.

Sportvisboot met platte batterij

Dinsdag 6 november om 14.20 uur besluit de visser van de visboot Elg na een dagje vissen, en voor anker te hebben gelegen, de motor te starten en naar de thuishaven te varen. Dat valt tegen, want de batterij denkt daar anders over. Volledig plat en geen muziek in te krijgen.

Fijn dat je in zo’n situatie altijd beroep kunt doen op de vrijwilligers van de VBZR, die het werk uit handen laten vallen en geheel belangeloos de motor van de reddingsboot starten om je te komen helpen. Om 14.46 uur zijn ze ter plaatse. Een startbatterij wordt van de reddingsboot overgebracht naar de visboot. Even later loopt de motor weer. De startkabels kunnen er af, de startaccu terug aan boord van de reddingsboot. De schipper kan op eigen kracht terugvaren naar de haven Blankenberger. Einde inzet.

Motorsailer Kaper II loopt aan de grond

Op 3 november om 14.27 komt via het MRCC (Kustwacht) een dringende oproep binnen voor de VBZR. De motor sailor,, 2 master Kaper II zit bij boei 10 bij de muur van Zeebrugge volledig vast aan de grond. Als de redders ter plaatse komen zien ze dat de boot al voor 60% op het droge staat.

Een redder stapt van boord van de reddingsboot en waad door het water en merkt dat de boot op een afstand van enkele 10 tallen centimeters verwijderd  is van een gat. Er wordt direct een anker uitgezet en daarmee wordt het schip strak getrokken en op zijn plaats gehouden. Wegtrekken is onmogelijk, dus er zit niets anders op dan te wachten op hoogwater. De redders besluiten op nader bericht van de schipper af te wachten.

Om 15.00 uur meldt de schipper dat de boot zo schuin hangt dat een stuk rotsblok mogelijk dwars door de romp zal gaan. Onmiddellijk brengen de redders bergingsmateriaal aan boord, zoals pompen en luchtzakken. Ter plaatse gekomen blijkt de boot volledig droog te liggen op de zijkant. Rondom worden fenders en autobanden gelegd om schade aan het schip te voorkomen. De redders vragen aan Port Control van de haven van Zeebrugge om schepen die de haven van Zeebrugge in- of uitvaren dit te doen met beperkte snelheid om grote golfslag te voorkomen. Tot slot brengt hoogwater uitkomt en kan het schip worden geborgen.

 

Scute maakt water in haven Blankenberge

Woensdag 1 november om 11.47 uur krijgt de VBZR een oproep, want de Scute St. Pieter in de haven van Blankenberge ligt een halve meter te diep in het water. De vloerborden drijven rond in de boot en het water staat 40 cm onder de spanten. Het wordt dus snel pompen inzetten om nog dieper zinken te voorkomen. De twee elektrische pompen werken uit volle kracht, maar kunnen het binnen lopen van het water niet voldoende tegengaan. Om 12.30 uur wordt besloten een benzinepomp er extra bij te zetten met een zwaardere pompcapaciteit. Dat is ook hard nodig want mogelijke kieren in het hout die normaal boven de waterlijn liggen zouden het verder vollopen van de boot versnellen. Om 13.30 uur is alles weer redelijk normaal. De redders laten één dompelpomp achter om te blijven pompen, want de eigen bilgepomp van de boot blijkt het niet meer te doen. De redders spoelen met zoetwater de motor en de batterijen. Om 14.15 uur is het einde actie.

Garnalenvisser met motor problemen

De garnalen doen het kennelijk goed voor de Belgische kust dus de garnalenvissers maken daar graag gebruik van. Ook de schipper van de Zeewolf ging vanmorgen op pad.

Voor de kust van Wenduine kreeg hij echter pech. De V-snaar begaf het en de koeling van de motor kwam in de problemen. Er zat voor de visser niets anders op dan de hulp in te roepen van de VBZR. Om 11.59 kwam de oproep binnen en om 12.20 waren de redders al bij de schipper. Een redder overgezet, sleeptros eraan en terug naar de thuishaven Blankenberge. Hopelijk was het visnet wel goed gevuld. Om 12.50 uur was het einde inzet voor de redders van de VBZR.

Motorboot Tilihay heeft motorpech

De redders van de VBZR zijn nog maar net terug in de thuishaven als er een oproep komt van de Kustwacht (MRCC) dat de schipper van de motorboot Tilihay om hulp vraagt. De schipper heeft motorproblemen. De locatie is 2 mijl in zee voor De Haan.

Als de redders ter plaatse komen zien ze dat de boot wordt gesleept door de visboot Sunderland. De ebstroom is sterk en zorgt ervoor dat de beide boten nauwelijks vooruit komen. In overleg met de beide schippers besluiten ze de sleep door de reddingsboot over te nemen. Om 12.00 uur ligt de Tilihay terug op zijn eigen ligplaats in de haven van Blankenberge. Einde actie.

Garnalenvisser met motorpech

Zaterdagmorgen om 07.25 uur vraagt de schipper van de Christina hulp van de VBZR redders. De garnalenvisser heeft problemen met de koppeling van zijn motor. Hij bevindt zich op de Paardenmarkt voor Heist. Om 08.05 is de sleeptros vastgemaakt en kan de sleep richting de thuishaven Zeebrugge beginnen. De sleep gaat toch onverwacht wat langer duren, want er moet gewacht worden tot een gastanker de haven van Zeebrugge heeft verlaten. Om 08.45 uur mogen de redders met de gesleepte visboot de haven binnen varen. Om 09.20 uur kan de boot op zijn eigen ligplaats worden afgemeerd. De redders kunnen terug naar de thuishaven Blankenberge.

Garnalen visser in de problemen met kapotte motor

De Piranha meldt om 13.12 uur bij het MRCC (Kustwacht) dat er een probleem is met de motor. De sportvisser krijgt de motor niet meer aan de praat. Positie is NW van de O-boei (pier voor Blankenberge). Aan boord 3 opvarenden. Om 13.30 uur zijn de redders ter plaatse en de sleep kan worden gestart. Om 13.57 uur ligt de boot weer veilig op de vaste ligplaats in Blankenberge. Einde actie.